Background

Chơi nhiều, thắng nhiều, cá cược


Cờ bạc là lựa chọn cá nhân và không "bắt buộc" phải có số tiền. Nếu việc đánh bạc được thực hiện thì chỉ nên giới hạn ở số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để thua và có thể quản lý một cách có trách nhiệm. Khi nào và bao nhiêu để đánh bạc nên được quyết định có tính đến hoàn cảnh cá nhân, trách nhiệm tài chính và lối sống chung của cá nhân. Điều quan trọng là phải luôn hiểu rõ những rủi ro của cờ bạc và lưu ý đến tính chất gây nghiện của nó.

Prev Next