Background

Играјте многу, освојувајте многу, обложувајте се


Коцкањето е личен избор и не е „потребна“ никаква сума. Ако треба да се преземе коцкање, тоа треба да биде ограничено само на износ што можете да си го дозволите да го изгубите и кој може да се управува одговорно. Кога и колку да се коцка треба да се одлучи земајќи ја предвид личната ситуација на поединецот, финансиските одговорности и општиот начин на живот. Важно е секогаш да ги разбирате ризиците од коцкањето и да внимавате на неговата зависничка природа.

Prev Next