Background

שחקו הרבה, נצחו הרבה, הימרו


הימורים הם בחירה אישית ולא "נדרש". אם יש לבצע הימורים, יש להגביל אותם רק לסכום שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד וניתן לנהל אותו בצורה אחראית. מתי וכמה להמר יש להחליט תוך התחשבות במצבו האישי של הפרט, אחריותו הכלכלית ואורח החיים הכללי. חשוב להבין תמיד את הסיכונים של הימורים ולהיות מודעים לאופי הממכר שלהם.

Prev Next