Background

Игри на обложување што се играат со задоволство


Дрога и обложување: длабоко нурнување во две деструктивни навики

Употребата на дрога и коцкањето се меѓу водечките социјални и економски проблеми во многу општества. И двете се навики кои можат да имаат катастрофални ефекти врз поединците и заедниците. Во оваа статија, ќе разговараме за ефектите на дрогата и коцкањето врз поединци и како овие две навики заедно претставуваат ризик.

Ефекти и ризици од лековите:

  <тоа>

  Физички ефекти: Наркотичните супстанции може да предизвикаат оштетување на органите, слабеење на имунолошкиот систем, па дури и смрт. Особено инјектираните лекови може да предизвикаат ширење на васкуларно преносливи болести (ХИВ, хепатитис, итн.).

  <тоа>

  Психолошки ефекти:Менталните нарушувања предизвикани од дрога може да вклучуваат параноја, халуцинации, депресија, анксиозност и други психолошки проблеми.

  <тоа>

  Социјални и економски влијанија: Зависниците од дрога може да ја загубат работата, да ги нарушат односите со своите семејства и да доживеат социјална исклученост.

Ефекти и ризици од обложување (коцкање):

  <тоа>

  Економски ефекти: Коцкањето може да предизвика поединците да доживеат сериозни финансиски проблеми. Прекумерните долгови и финансискиот банкрот се само некои од последиците од зависноста од коцкање.

  <тоа>

  Психолошки ефекти: Зависноста од коцкање може да доведе до губење на самодовербата, депресија, анксиозност и самоубиствени мисли.

  <тоа>

  Социјални ефекти: коцкањето може да предизвика сериозни проблеми во семејните односи и во општествениот живот.

Комбинирана потрошувачка на дрога и коцкање:

Во многу средини за коцкање, употребата на дрога е вообичаена. Познато е дека дрогата може да ја зголеми зависноста од коцкање, да ја промени перцепцијата за ризик на поединецот и да предизвика да троши повеќе пари. Исто така, можно е коцкањето да ја зголеми употребата на дрога и дека поединецот може да прибегне кон дрога за да ги заборави своите загуби или да избега од реалноста.

Резултат:

Дрогата и коцкањето се доволно деструктивни сами по себе, но кога се консумираат заедно влијанието може да биде многу посилно. Од витално значење за поединците е да се држат настрана од таквите навики и, доколку ги имаат, да се лекуваат. Од клучно значење е општествата да станат свесни за овие две прашања и да преземат мерки на претпазливост за да ги спречат социјалните проблеми.

Prev Next